חיפוש
הוסף הצעת עזרה התחברות

תנאים והגבלות

תקנון שימוש

תקנון שימוש


אנו מודים לך על שבחרת להיכנס להשתמש בשירותיי Todogod (להלן: "השירות" או "Todogod"). השימוש בשירות מוצע בכפוף לתקנון להלן. שימוש בשירות, לרבות צריכת התוכן ו/או אספקת התוכן ו/או יצירת התוכן ו/או עריכת התוכן ו/או איסוף התוכן ו/או כל שימוש אחר בשירות מהווים הסכמתך לתנאים אלו.

תנאים אלה נוסחו על מנת ליידע אותך על זכויותייך וחובותייך כמשתמש של Todogod, ולהבין כיצד השירות של Todogod עובד. לפני שנכנס לנוסח המשפטי, אנחנו רוצים שתבין, בעברית פשוטה, את עיקרי התקנון:
 • Todogod הוא שירות שמאפשר למשתמשים עסקיים וארגונים חברתיים לתת למשתמשי הקצה מידע ושירותים, על בסיס ערבות הדדית, קשרים חברתיים או תנאים אחרים.
 • באפשרות המשתמשים העסקים והארגונים החברתיים להציע למשתמש הקצה מידע, תוכן ושירותים דרך השירות של Todogod. אולם, זה לא אומר ש – Todogod אחראית לתוכן, מידע ושירותים אלה. Todogod מהווה פלטפורמה בלבד, המקשרת בין משתמשי הקצה, כלקוח, לבית העסק או הגורם האחראי למתן המידע ו/או התוכן ו/או השירותים.
 • כמו כן, באפשרות המשתמש לדרג את העסקים והמידע על בסיס חווית המשתמש, זאת על מנת ליצור קהילה המבוססת על ערבות הדדית לצורך מתן מידע ושירותים אמינים ובאיכות גבוהה.
 • כשאתה משתמש בשירות, באפשרות Todogod לשמור ו/או לאחסן מידע הנוגע למשתמש. באפשרות Todogod לשלוח למשתמש עדכונים ו/או הצעות אחרות המותאמות על בסיס המידע. באפשרות המשתמש, באמצעות הודעה, לוותר על קבלת העדכונים ו/או ההצעות.
 • שני הדברים הבסיסיים להם מסכים המשתמש באישורו תקנון זה:
  • Todogod לא נושאת באחריות לשימוש בשירות ו/או לתוכן המוצע, האחריות הינה על בתי העסק והכותבים;
  • Todogod הינה קהילה השואפת ליצור ולסנן את התכנים, המידע והשירותים האיכותיים ביותר לרווחת המשתמשים בה. ככל שהמשתמש (אתה) יהיה פעיל במסגרת הקהילה, כך המשתמש יעזור לנו לבנות את הקהילה האיכותית והמשפיעה ביותר בעולם.
 • הינך מתבקש לקרוא תקנון זה תוך מתן תשומת לב יסודית לפרטיו, שכן זכויותיך וחובותיך נקבעות במסגרתו. בגלישתך באתר ובצריכת התוכן ו/או אספקת התוכן ו/או יצירת התוכן ו/או עריכת התוכן ו/או איסוף התוכן ו/או כל שימוש אחר בשירות כפועל יוצא משימושך, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי את האמור בתקנון זה; כמו כן, הינך נותן את הסכמתך לכך ש- Todogod לא תהא אחראית לכל נזק, עלות, הוצאה, אי נוחות מכל מין וסוג שהוא בכל עניין ומכל סיבה או עילה שהיא (חוזית, נזיקית, או אחרת) לרבות שימושך בשירות ו/או בכל פעילות אחרת המוצעת ע"י Todogod. הסכמתך הבלתי חוזרת לשלילת אחריות Todogod, הינה תנאי הכרחי ומקדמי להרשאה המוקנית לך להשתמש בשירות.service.

מבוא והגדרות

 • "השירות" או "Todogod" – פלטפורמה ליצירת תוכן ו/או אספקת תוכן ו/או צריכת תוכן, לרבות המפורט בסעיף 2 להלן.
 • "תוכן" – המונח "תוכן" כולל: (א) תמונות, סרטונים, טקסט, מידע ויזואלי, תיאורים, צורת הגשה או חלקים מהם המשמשים למתן השירות; (ב) תמונות, טקסט, מידע ויזואלי, תיאורים, צורת הגשה או חלקים מהם אשר מופיעים בפלטפורמה; ו- (ג) תמונות, סרטונים, טקסט, מידע ויזואלי, תיאורים, צורת הגשה או חלקים מהם אשר מקושרים לצדדי ג'.
 • "תוכן ראוי"– המונח "תוכן ראוי" הינו תוכן סביר בנסיבות העניין, תוכן שאינו פוגעני, תוכן שאינו מפר את זכויות Todogod ו/או משתמשים בשירות, תוכן אשר אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, כל זאת לרבות (א) תוכן שאינו מפר את זכויות קניין רוחני, לרבות: זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, מדגם או כל זכות קניין רוחני אחרת; (ב) אינו פוגע בפרטיות; (ג) אינו מכיל טקסט ו/או תמונה ו/או דימוי פורנוגרפי ו/או עירום ו/או גסויות ו/או פעילות מינית ו/או רמיזה מינית ו/או תועבה ו/או כל תוכן שיש בו כדי להביא לפגיעה מבחינה מינית; (ד) דברי דיבה ו/או פגיעה בשמו הטוב של אדם; (ה) תכני שנאה ו/או גזענות לרבות: ביטויי שנאה, דעות גזעניות, הסתה לאלימות או תוכן אשר עולה כדי פגיעה על בסיס שיוך לקבוצה מסוימת; (ו) תוכן אשר עולה כדי תרמית ו/או הטעיה ו/או מזימה ו/או קשירת קשר לרבות: הרצת מניות, מזימות, עיוות שווקי הון, יצירת שיטת עסקים שאינה מאושרת בדין (הכולל "שיטת פירמידה"), דיוג או כל פעילות אחרת שמטרתה הוצאת רכוש מוחשי או שאינו מוחשי שלא על פי דין; (ז) תוכן אשר מתחרה ישירות בשירות.
 • התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד.
 • הכותרות ושמן הן למען הנוחות בלבד ולא תשמשנה לפירוש ההסכם באיזה אופן שהוא עיקרי.
 • כל הוראה ו/או הנחיה אשר יתפרסמו במסגרת השירות מעת לעת, תהינה מחייבות בנוסף לתקנון זה.
 • Todogod שומרת לעצמה הזכות לערוך שינויים בתקנון זה. בהסכמה לתקנון זה, לוקח על עצמו המשתמש את האחריות המלאה להוראות תקנון זה ולהוראות אשר עשויות להתפרסם מעת לעת.
 • הפרסום המופיע במסגרת השירות אינו מהווה המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם.
 • הרשמה: בהרשמתך לשירות Todogod, אתה מכיר ומקבל את תנאים אלה ומסכים להיות מחויב על פיהם. בכדי להשתמש בשירות Todogod תידרש להחזיק את פרטי החשבון שלך בצורה מאובטחת, כפי שמפורט להלן. בכדי להשתמש בשירותים תידרש קודם כל לפתוח חשבון משתמש, כאשר חשבון כזה ישמש את המשתמש הפרטי למתן דירוג ותגובות לעסקים, ארגונים חברתיים ותכנים, ואת המשתמש העסקי\ארגון חברתי ליצירה והפצת תוכן, לאיסוף לידיים של לקוחות או ליצירת מכירות affiliate, והכל בהתאם לתנאים אלה.
 • נרשמים כלקוח פרטי: אם תבחר להירשם לשירות על ידי מתן כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אז Todogod עשויה לשלוח לך הודעה כדי לאמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולשלוח התראות לכתובת הדואר שסיפקת לה. בדואר המדובר, Todogod עשויה לכלול מידע או קישור לאמת את חשבון הדואר שלך כבעל הכתובת. אתה מתחייב כי כתובת המייל שסיפקת ל Todogod היא שלך ובבעלותך הבלעדית.
 • הסמכה: אתה בגיר, וכשיר להתקשר בתנאי הסכם זה. לא נאסר עלייך להתקשר בהסכם זה על ידי רשות שלטונית כלשהיא ו\או על ידי Todogod. כמו כן, אם החשבון נפתח עבור תאגיד הרי שאתה מצהיר כי הנך בעל הסמכות לפתוח את החשבון בעבור תאגיד.
 • מגורים: אינך מתגורר במדינת אויב.
 • חדלות פירעון: אינך חדל פירעון ולא הגשת בקשה לפשיטת רגל, פירוק, הסדר נושאים או איבדת את יכולתך להתקשר בהסכמים כגון תנאי שימש אלה.

השירות

 • Todogod תאפשר למשתמש את השימוש להלן, אשר ביחד מוגדרים כ-"שירות". Todogod שומרת על זכותה להוסיף ו/או לגרוע מהשירות הניתן על פי שיקול דעתה הבלעדי. Todogod שומרת על זכותה לשיקול דעת בלעדי בנוגע לזמינות השירות בפלטפורמות השונות, לרבות באופן בו השירות לא יהיה זמין בכל פלטפורמה, כאשר השירות ו/או חלק ממנו יהיה זמין אך ורק בפלטפורמה סלולרית ו/או בפלטפורמה הרשתית.
 • שירות עסקי: שירות אשר ניתן ע"י Todogod לבית עסק ואו ארגון חברתי ואו משתמש פרטי. Todogod תאפשר לבית העסק לספק למשתמשי השירות מידע פרקטי ושירותים נוספים באמצעות מערכת הניהול באתר. השירות העסקי יעמיד לרשות המשתמש העסקי את השירותים הבאים:
  • תוכן פרקטי: Todogod תאפשר יצירת תוכן פרקטי אשר עשוי להיות מוצג למשתמשיה (כפוף לאישור מנהל האתר), זאת בהתאם ליתר תנאי שימוש. מדיניותה של Todogod היא כי התוכן שתספק ללקוחותיה יהיה בלעדי ללקוחותיה ולא יפורסם בכל אתר אינטרנט אחר המפורסם לציבור הרחב (גם לא באתר המשתמש) ובכפוף לאישור התוכן ע"י מנהל האתר ו/או העורך הראשי. על גבי התוכן תוכל לפרסם תיבה לקליטת "לידים" של לקוחות המתעניינים בשירותיך.
  • עריכת תכנים: Todogod תאפשר למשתמש לערוך את התכנים שמפורסמים באתר, זאת בכפוף לאישור התוכן ע"י מנהל האתר ו/או העורך הראשי.
  • דירוגים ותגובות: Todogod תאפשר לחברי הקהילה לדרג ולהגיב על הפרופיל העסקי של המשתמש, כמו גם על התכנים שמפורסמים, וזאת על מנת לאפשר לחברי הקהילה לבחור ספקי שירות איכותיים ואמינים על בסיס חווית המשתמש של חברי הקהילה. בנוסף מטרת הדירוגים והתגובות היא לאפשר למשתמש לשפר את השירותים והמוצרים שאתה מספק לחברי הקהילה. במידה ויעלו אי אילו טענות הנוגעות לדירוגים ו/או תגובות אשר אינן מוצדקות תוכל ליצור קשר עם המערכת באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני. Todogod מתחייבת לבדוק את הפנייה. Todogod שומרת על זכותה להשהות ו/או למחוק מהאתר משתמשים ו/או תכנים בעלי דירוג נמוך מ-2 כוכבים, זאת על מנת להגן על חברי הקהילה ו/או לשמר איכות תכנים וספקי תוכן ו/או את מוניטין השירות.
  • איסוף "לידים": Todogod תאפשר פרסום על גבי הפרופיל המשתמש ו/או המאמרים, תיבה לקליטת "לידים" של לקוחות מתעניינים בתמורה לתגמול כספי שישולם לידי Todogod בעבור כל לקוח שהתעניין בשירותיך. שינוי במחיר הליד ו\או לקוח יתאפשר בתאריך ה-15 לכל חודש או ע"י קבלת אישור ממנהל האתר. המשתמש העסקי מתחייב לפרסם את מספר הטלפון העסקי באמצעות מספר טלפון ייחודי שיסופק לך ע"י Todogod, זאת על מנת לאפשר ל- Todogod לעקוב בצורה אפקטיבית אחר הלקוחות שהופנו למשתמש העסקי. למען הסר ספק – הפניית לקוח ו/או "ליד" הינה כל לקוח אשר השאיר פרטים בדפי המשתמש ו/או יצר קשר עם המשתמש העסקי באמצעות הפלטפורמה של Todogod במידה והועברו לידי המשתמש עסקי יותר "לידים" או פניות באופן כזה שהוא אינו יכול לטפל בכמות האמורה, באפשרותו לבקש מחברת Todogod למכור אותם לצד ג' בתמורה ל 5% עמלה שהמשתמש העסקי (המקורי) ירוויח מסך כל המכירה (פחות 5% עמלה לסוכן במידה ויש). חברת Todogod רשאית לקבוע מחיר מינימום "לליד" לפי קטגוריה, מחיר המינימום יקבע את הרף הנמוך ממנו המשתמשים העסקיים יציעו תגמול לחברת Todogod בכל קמפיין שלהם. משתמש עסקי יהיה רשאי להפסיק את השימוש באתר במידה ומחיר המינימום שתקבע Todogod יהיה גבוה מהמחיר שהוא מוכן לשלם. במידה ויופסק השירות תיעצר הפניית הלקוחות באמצעות הפלטפורמה. למען הסר ספק, למשתמש עסקי אסור למכור או להעביר הפניות של לקוחות (לידים) שהתקבלו בחשבון שלו לאף גורם והפניות אלו הן לשימושו בלבד.
  • פרטים נוספים: Todogod תאפשר למשתמש העסקי לספק פרטים נוספים על עסקיו, לרבות תיאורים, סרטונים, תמונות ותוכן פרסומי כראות עיניו.
  • המלצות: Todogod תאפשר למשתמש העסקי להציג המלצות על עסקים ו\או תכנים אחרים מרחבי האתר ולהרוויח בתמורה עמלות מלקוחות פוטנציאלים שישאירו פרטים בתיבה לאיסוף לידיים על גבי הפרופילים או המאמרים שתמליץ עליהם (העמלות ישולמו רק עבור הפניות מאושרות ולאחר שהן שולמו ל Todogod), Todogod שומרת על זכותה לקבוע את התגמול שיתקבל על כל "ליד", ועל זכותה לפרסם את הנתונים באזור האישי, באופן כזה שבאפשרות המשתמש לבחור אילו תכנים להמליץ על בסיס מחיר להפניה ואיכות התוכן. .
  • פרסום קישורי Affiliate: Todogod תאפשר לך לפרסם בפרופיל שלך ובדפי המאמרים קישורי Affiliate (קישורים לאתרי צד ג' או לאתר שלך) בתמורה לשותפות ברווחים שייווצרו עקב ההפניות מהחשבון המפרסם – 45% ירוויח העסק המפרסם ו 55% תרוויח Todogod (אם לא נקבע אחרת).. במידה וקישורי ה Affiliate ינוהלו דרך Todogod החשבון Affiliate יהיה בבעלות בלעדית של Todogod והיא תדווח לך פעם בחודש עבור ביצועי הקישורים המשותפים איתך בלבד. במידה ואתה תנהל את קישורי ה Affiliate החשבון יהיה בבעלות משותפת שלך ושל Todogod, אתה תדווח לה על ביצועי החשבון ול Todogod תהיה גישה מלאה לחשבון בכל עת.
  • חלוקת עמלות מהמלצות וקישורי Affiliate: Todogod תשלם עמלות רק לעסקים הרשומים כחוק וכנגד חשבונית בלבד, העמלות ישולמו מסכום מינימום של 400 ₪ מצטבר ורק לאחר שהכסף שולם ל Todogod . בנוסף עסק יוכל להשתמש בעמלות שהרוויח כדי לשלם עבור השירותים של Todogod או כדי לתרום את הכספים דרך קרן Todogod.
  • קישור Affiliate לאתר שלך: Todogod מאפשרת ללקוח העסקי לפרסם קישור לאתר חיצוני בתמורה ל PPC, CPL, CPC שיקבע מראש בין הלקוח העסקי לבין Todogod. במידה והאתר החיצוני מחובר לתוכנית שותפים, Todogod שומרת על זכותה להשתמש בה. ובמידה והאתר החיצוני אינו מחובר לתוכנית שותפים, הלקוח העסקי מתחייב להתחבר לתוכנית שותפים ש-Todogod תספק לך.
   • מועדון חברים: Todogod עשויה לאפשר לעסקים לנהל מועדון חברים.
   • זכויות על פרטי המשתמשים: Todogod היא הבעלים הבלעדי והיחידי של כל פרטי הלקוחות, בעלי חשבונות עסקיים רשאים לפנות רק ללקוחות שהשאירו פרטי יצירת קשר או ניסו להתקשר לעסק בטלפון. לבעל החשבון העסקי אסור להעביר את פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים, Todogod רואה פעולה זו בחומרה ותחסום כל חשבון משתמש שיעשה זאת ואף עשויה להגיש תביעה משפטית.
   • תשלום: Todogod עשויה לגבות תשלום עבור חלק מהשירותים.
   • תשלום מעסקים: Todogod מאפשרת לעסקים להתחבר לשירות, נכון לעתה, על בסיס תשלום עבור הפניית לקוחות, אחוזים ממכירות ותשלום עבור הקלקות. אולם, Todogod תהא רשאית לגבות כסף מעסקים עבור שירותי ערך מוסף כגון ניהול מועדון לקוחות, התכתבויות עם לקוחות או פרסום מקודם ברשתות חברתיות ומנועי חיפוש. התשלום עבור השירותים יבוצעו מול Todogod בכרטיס אשראי או העברה בנקאית. במקרה בו תבקש לסיים את התקשרותך, Todogod תגבה את יתרת התשלום שנקבע עבור השירותים שהיא סיפקה עבורך, או את הסכום המקסימאלי המותר על פי חוק, הגבוה מבין השניים.

תוכנית השותפים

 • תוכנית השותפים: Todogod עשויה להפעיל תכנית שותפים ותאפשר בשלב ראשון למשתמשים להרוויח עמלות. בשלב ראשון ישנם 3 סוגי משתמשים, נפרט את כולם ונרשום אלו זכויות ואלו חובות יש לכל אחד. כל לקוח עסקי כפוף לתקנון תוכנית השותפים ולתנאי שירות אלו אלה אם נחתם מולו הסכם אחר וצוין שכוחו של ההסכם חזק מהתקנון ותנאי המשתמש.
  • בעל עסק\חברה\ארגון חברתי – בעל עסק או חברה ראשי לפרסם תכנים דרך החשבון העסקי שלו, לפרסם קישורים יוצאים לאתר שלו ולאתרים אחרים, הוא יכול לאסוף לידים חמים של לקוחות מתעניינים ושיחות נכנסות, אסור לו להעביר את ההפניות לצד ג',.
  • יכול לכתוב ולפרסם תכנים איכותיים (בכפוף לאישור מנהל האתר).
  • בנוסף כותב תוכן יוכל לפרסם באישור Todogod בלבד, תיבה לקליטת לידים על גבי המאמרים ולחברת Todogod תהיה הזכות הבלעדית למכור את הלידים שיאספו על גבי התכנים.כותב תוכן יוכל לפרסם קישורי Affiliate יוצאים בלבד אל מחוץ לאתר וזאת בתנאי שהוא עומד בתנאי השימוש בקישורי affiliate לפי תנאים אלו (ראה סעיף 9.7 ו 9.8).
  • שותפים מתחייבים שהתכנים שהם מפרסמים ב Todogod הם בלעדיים, מקוריים ולא מפורסמים בשום מקום אחר לרבות פלטפורמות אינטרנטיות בעבר, הווה ועתיד. משתמש שיפר תנאי זה ימחק לצמיתות מהאתר והשירות ויחוייב לפצות את Todogod בגובה הנזק שנגרם.
  • תשלום עמלות: תשלום העמלות לשותפים יעשה רק לאחר שהתשלום נכנס לחשבון הבנק של חברת Todogod.עמלות ישולמו רק בגין לידים\מכירות מאושרות, לא ישולמו עמלות בגין לידים\מכירות בסטטוסים אחרים.
 • אבטחת החשבון שלך: בהתאם לרגישות המידע המאוחסן בשירות והסיכון הפוטנציאלי, תידרש להזין סיסמא לחשבון שלך. אנא קח בחשבון ש Todogod ממליצה שימוש בסיסמאות חזקות (כמו ^e6usrh$@V&K% או correcthorsebatterystaple, אבל אל תשתמש בשתי אלה) וששימוש באותה סיסמא בשביל יותר ממשתמש אחד באתר אחד היא התנהגות לא טובה.
 • שיתוף בפרטי התחברות: נאסר עלייך בצורה מפורש לשתף את שם המשתמש והסיסמא שלך עם צדדים שלישיים.
 • הודעה: אתה נדרש להודיע ל Todogod, מידית, בכל מקרה בו אתה מאמין שחשבונך נפרץ ובכל מקרה בו אתה מיודע על שימוש לא מורשה בחשבון ה Todogod שלך.
 • חיפוש תכנים: Todogod תאפשר חיפוש תכנים, ארגונים חברתיים ועסקים, בין אם על פי מילות מפתח, שם עסק.
 • פרסומות: Todogod עשויה להציג לך פרסומות בשירות. פרסומות אלו עשויות להיות מסופקות על ידי צדדים שלישיים ו- Todogod אינה ערבה לטיבם.
 • שיתוף ברשתות חברתיות: Todogod תאפשר פירסום תכנים לרשתות חברתיות על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 • הזמנת חברים: Todogod תאפשר למשתמש להזמין חברים נוספים לשימוש בשירות, בין אם באמצעות שליחת מסרונים ובין אם באמצעות הרשתות החברתיות השונות.
 • פידבקים שליליים : כל אדם שנותן פידבק שלילי חייב לפרסם פרטי יצירת קשר (מינימום מייל) ומתחייב לענות למנהל האתר לצורך בירור הפידבק והוכחת שירות/מוצר גרוע. גולש שנת פידבק שלילי ולא יענה למנהל האתר לצורך בירור תגובתו תמחק.

הרשאה לשימוש ושימוש בשירות

 • מובהר בזאת כי הרישום ו/או השימוש בשירות מוגבל מגיל 14 ומעלה. השימוש בשירות מתחת לגיל 14 אסור בהחלט. מובהר בנוסף כי השימוש בכרטיס אשראי במסגרת השירות מוגבל לגיל 16 ומעלה! השימוש בכרטיס אשראי מתחת לגיל 16 אסור בהחלט! רישום ו/או שימוש בשירות [לרבות: (א) תשלום ו/או קבלת תשלום באמצעות אתרים ו/או משתמשים ו/או מוכרים ו/או המקושרים לשירות במישרין ו/או בעקיפין; (ב) מתן פרטים בכלל ופרטים מזהים בפרט; (ג) מתן מידע רגיש; (ד) מתן הסכמתו לאיסוף מידע ואגירתו; ו-(ה) מתן הסכמתו לפרסום המידע] מותנה בזאת בהיות המשתמש בגיר ובעל כשרות משפטית לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. קטין ו/או מי שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו בשימושו בשירות כמאושר על-ידי האפוטרופוס המוסמך ליתן הסכמה הדרושה בנסיבות העניין.
 • לתשומת לבך כי הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וזו אסורה בהחלט.
 • הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
 • ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור את פרטיי וכי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של Todogod ויעשה בהם שימוש כמפורט בסעיפים 55-48 לתקנון זה. כמו כן, ידוע לי כי מתן פרטיי עשוי לפגוע בפרטיותי.
 • Todogod שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הרשאת השימוש של משתמש בשירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, Todogod שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הרשאת השימוש של משתמש שנתגלה ו/או שנחשד בניסיון להונות בכל דרך, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד המשתמש ו/או אדם אשר ניסה לעשות שימוש בשירות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
 • המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בשירות ו/או בתכנים הניתנים במסרגתו באופן העלול להזיק, לשתק או לפגוע בתפעולו ו/או איכותו של השירות, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע אשר לא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי Todogod.
 • חל איסור על המשתמש לבצע כפל רישום לשירות ו/או שימוש בשירות.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Todogod רשאית למנוע ממשתמש ביצוע פעולה בשירות, באמצעות חסימתו, בכל אחד מן המקרים הבאים:
 • המשתמש עבר על הוראות הדין בישראל;
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
 • המשתמש מסר פרטים שגויים בהרשמתו לשירות.
 • השימוש בשירות הינו באחריות המשתמש (הגולש) בו בלבד.
 • המשתמש מתחייב בזאת השימוש בשירות הינו למטרותיו האישיות בלבד, ובפרט שהשימוש נעשה שלא למטרות מסחריות, מלבד המפורט במפורש בתקנון זה.
 • Todogod לא תהא אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו למשתמשים בשירות ו/או לכל צד ג' שהוא עקב ו/או כתוצאה משימוש בשירות, כניסה לשירות ו/או אי היכולת להיכנס לשירות ו/או כתוצאה מחשיפה לפגיעה בטלפון החכם ו/או המחשב במהלך השימוש בשירות (לרבות וירוסים) ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול בשירות.
 • במסגרת השירות מציעה Todogod קישורים והפניות לאתרים אחרים. Todogod אינה ולא תהא אחראית לתכנים שבאתרים אלו ולתנאי השימוש בהם.

אחריות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים במסגרת השירות

 • Todogod אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרת שירות, אלא אם נאמר אחרת במסגרת פרסום ספציפי. יובהר כי, מכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרת השירות, על כל המשתמע מכך, תתבצע על-ידי המפרסם ולא ע"י Todogod.
 • למעט במקרים בהם Todogod היא אשר מוכרת ו/או מספקת את המוצרים, האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים ו/או השירותים ו/או למוצרים עצמם ו/או לשירותים, לפרסומם, למחירם, להתקשרות בין המשתמש לבין בית עסק, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על המפרסם באופן בלעדי.
 • כל הנתונים והמידע הנזכרים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצגים במסגרת השירות, לרבות תיאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם, מחירם וכיוצ"ב, מסופקים על ידי המפרסמים ואלו באחריותם הבלעדית.
 • תמונות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים במסגרת השירות נועדו להמחשה בלבד כך שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין הנמכר בפועל.

מדיניות הגשת תלונות

 • Todogod תעמיד לרשות המשתמשים מערכת הגשת תלונות. במקרה של הגשת תלונה, Todogod תעמוד על זכותה לפעול על פי כל דין כלפי עסקים המפרים את הדין ו/או את תנאי השימוש. מקרה בו משתמש נתקל במהלך השימוש בשירות בתוכן אשר מפר את הדין ו//או תנאי השימוש ו/או פוגעני ו/או אשר אינו ראוי עליו להגיש תלונה באמצעות מערכת הגשת התלונות. במקרה של תלונות חוזרות כנגד בית עסק, ל-Todogod עומדת הזכות להסיר את רישומו לשירות באופן חד צדדי ולחלט את כספי בית העסק המצויים בחזקתה כקנס על התנהגותו, כל זאת מבלי הודעה מוקדמת.
 • משתמש בשירות מתחייב בזאת להעלאות תוכן ראוי בלבד.
 • הפרת מדיניות התוכן מצד המשתמש בשירות תביא לסיום מתן השירות מטעם Todogod והסרת התכנים אשר מפרים את מדיניות Todogod.
 • Todogod תעמיד לרשות המשתמשים נוהל הליך "הודעה והסרה". על משתמש הטוען לפגיעה בזכויותיו ו/או בפרטיותו ו/או אינו ראוי בעיניו, יפעל ראשית על פי נוהל "הודעה והסרה". הגשת תלונה תעשה באמצעות הגשת תלונה מנומקת באמצעות תיבת דואר אלקטרוני בכתובת: todogod07@gmail.com
 • Todogod תבחן כל תלונה המתקבלת בתיבת הדואר האלקטרוני לעיל. על התלונה לכלול: (א) הצהרה בכתב המפרטת את התוכן כלפיו מופנית התלונה; (ב) הצהרה בכתב כי למתלונן זכויות המופרות ע"י התוכן כלפיו מופנית התלונה; (ג) הצהרה בכתב כי המתלונן מאמין שהשימוש בתוכן אינו שימוש הוגן, מפר ביטוי מוגן או מפר את אחת מזכויות המתלונן; ו-(ד) כתובת דף האינטרנט (URL) המדוייקת בו מופיע התוכן כלפיו מופנית התלונה.
 • לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, Todogod תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) עד לבחינת התלונה.
 • לפני הסרת התוכן, Todogod תפנה את התלונה למפרסם התוכן לצורך קבלת תשובה, במידה והדבר אפשרי. במידה ולא תתקבל תגובת המפרסם כלפיו נטענת ההפרה בתוך פרק זמן של 96 שעות, יימחק התוכן כלפיו נטענה ההפרה. במידה ותתקבל תגובת המפרסם כלפיו נטענת ההפרה, Todogod שומרת על זכותה להפעלת שיקול דעת מלא בסוגיה.
 • במידה והתלונה תמצא טורדנית או סתמית או לחלופין כשתלונה אשר נועדה למנוע שימוש חוקי במידע, על המתלונן האחריות לפצות את הנפגע מתלונה זו.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בשירות, בשמם, בכל חלק שלהם ובכל אחד מהשירותים הנלווים המוצעים בהם שייכים בלעדית ל-Todogod. .

אין להעתיק, לשנות, לשכתב, לערוך, לעבד, לתקצר, לתרגם, לאחסן, לאגור מידע, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל או לעשות שימוש מסחרי במוצג במסגרת השירות ו/או בכל מדיה אחרת (קיימת ו/או עתידית), בכל תוכן המאוחסן ו/או המוצג במסגרת השירות ו/או במאגרי המידע ו/או בתוכן גרפי ו/או בקוד מחשב ו/או בכל תוכן המצוי במסגרת השירות, למעט אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של Todogod מראש ובכתב.

חל איסור מוחלט על יצירת קישוריות (לינקים) לשירות, להתיר לאחר לעשות שימוש, ליצור עבודות נגזרות או להעמיד לרשות הציבור בכל תוכן המאוחסן ו/או המוצג בשירות ו/או במאגרי המידע, המידע ו/או בתוכן גרפי ו/או בקוד מחשב ו/או בכל תוכן המצוי במסגרת השירות, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת של Todogod מראש ובכתב.

הנך מקנה ל Todogod רישיון בזכויות יוצרים אשר הינו בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי Todogod לעשות שימוש בתוכן באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-ממדיות וכל פעולה אחרת. הנך מסכים בזאת שלא לבוא בטענות כלפי Todogod בעניין שימוש שאינו ברישיון.

מדיניות הפרטיות

Todogod היא הבעלים הבלעדי והיחידי של כל פרטי הלקוחות, בעלי חשבונות עסקיים\ארגונים חברתיים רשאים לפנות רק ללקוחות שהשאירו פרטי יצירת קשר או ניסו להתקשר לעסק בטלפון. לבעל החשבון העסקי\ארגון חברתי אסור להעביר את פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים, Todogod רואה פעולה זו בחומרה ותחסום כל חשבון משתמש שיעשה זאת ואף עשויה להגיש תביעה משפטית.

הינך תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לשימוש בשירות. הרינו ליידעך כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע.

במסירת המידע הנדרש ממך לצורך אימות, זיהוי והשתתפות בפעילות במסגרת השירות, כמוה הסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר לידי Todogod בהתאם לתנאי תקנון זה. בטרם מסירת הפרטים הנדרשים לצורך אימות, זיהוי והשתתפות בשירות כאמור, אנא וודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של השירות ברורים לך ואין לך כל התנגדות למסור פרטים אלו כאמור.

בעת שימושך בשירות, הנך מקנה ל- Todogodרשות לצבור מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית במסגרת השירות, הטלפון החכם שבאמצעותו ניגשת לאתרים, מיקומך, פרטים אודותיך אשר השארת בעת מימוש השירותים וכד'. Todogod תאסוף מידע הנוגע למשתמשים לרבות באמצעות: (א) שירותים אליהם נרשם המשתמש; (ב) שירותים בהם נעשה שימוש לשם קבלת השירות, ובין היתר: מילוי פרטים בתיבה ליצירת קשר, חיוג יוצא לבית העסק, הרשמה לאתר, קוד Cookie או מיקום המשתמש; ו-(ג) מידע שיסופק ישירות על ידי המשתמש.

השימוש במידע שנאסף יישמר במאגר המידע המנוהל ע"י Todogod וישמש לצורך, אך לא רק: הצגת תוכן מותאם על פי תחומי עניין, הצגת תוכן מותאם על פי מיקום, פניה טלפונית, שליחת מסרונים,

Todogod עשויה להציג את שמך מצורף לדירוג ותגובות שלך, לרבות את תמונת הפרופיל שלך. Todogod עשויה להעביר את פרטי הקשר שלך לעסקים\ארגונים חברתיים שרכשת אצלם או שאתה רוצה ליצור איתם קשר או עשוי להיות מעוניין במרכולתם. כמו כן, Todogod או מי מטעמה עשוי ליצור עמך קשר כדי להציע לך מוצרים נוספים וכן לשליחת הצעות פרסומיות באמצעות מסר אלקטרוני, הודעות פוש, או שיחות טלפוניות ולכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה. כאשר תוכל לסרב לקבל הצעות פרסומיות או שיחות טלפוניות בכל עת.

Todogod מתחייבת שלא להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים למעט במקרים המוזכרים בתנאי המשתמש ובמקרים בהם דין מדינת ישראל והדין הבינלאומי ידרוש לכך. Todogod רשאית לשלוח עדכונים למשתמשים. העדכונים עשויים לכלול מידע ופרסומות לגבי השירות, המידע השיווקי ו/או המידע הפרסומי אשר מפורסמים בשירות וכיוצ"ב. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת מידע ופרסומות כאמור".

בקבלת תקנון זה הינך מסכים ומאשר, כי הפרטים שמסרת ל-Todogod הינם נכונים והינך מודע לכך שפרטים אלו ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת. כמו כן, הנך מאשר, כי Todogod הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת.

בקבלת תקנון זה הינך מסכים ומאשר, כי הינך מעוניין לקבל דברי פרסומת מ-Todogod ללא ציון המילה "פרסומת" בכותרת הדוא"ל והינך מודע לכך שהדבר יגרום לכך שדברי הפרסומת מ-Todogod יגיעו אל תיבת הדוא"ל הראשית שלך. כמובן שאתה רשאי להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת. Todogod מפעילה מערכות אבטחת מידע אשר עשויה להפחית את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביTodogod .

Todogod תאפשר למשתמש לעיין ו/או להסיר מידע הנוגע למשתמש אשר נשמר, למעט מידע אשר נחוץ לשם אכיפת התקנון. לאחר הסרת המידע המשתמש לא יוכל להמשיך ולקבל את השירות ו/או זכויותיו כחבר בקהילת Todogod. בקשה לעיון ו/או להסרת המידע תעשה באמצעות פנייה לתיבת דואר אלקטרוני בכתובת todogod07@gmail.com. Todogod תאפשר הסרת המידע בדבר פרטיו האישיים של משתמש קטין, שהועמד לרשותה, באמצעות בקשה מפורשת, שתעשה על-ידי המשתמש ו/או על-ידי הוריו ו/או על-ידי אפוטרופוס המוסמך לעניין. על הבקשה לציין במפורש ולכלול את פרטי המידע שברצון המשתמש להסיר. Todogod שומרת על זכותה לסרב להיענות לבקשה זו, מקום בו הסירוב סביר בנסיבות העניין. Todogod שומרת על זכותה להשתמש בשירותי צד ג' על מנת לספק את השירות, ובין היתר בשירותי Facebook Connect, Google Analytics, Google DFP, MailChimp וספקי שירות נוספים. שימוש בשירות יהא כהסכמה למדיניות הפרטיות של ספקים צד ג'.

Todogod שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לשילוב ו/או הכלת פרסומים ו/או קישורים לאתרים צד ג' או אפליקציות בממשק השירות. אחריות וחבות

Todogod, בשום מקרה ובשום נסיבות, לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לדוגמא, פיסי או מיוחד, לכל משתמש או לצד שלישי בעקבות אי עמידה בהתחייבויותיה כאן. Todogod מספקת את שירותיה על בסיס כמות שהוא (AS-IS) ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, לכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או כל מקרה אחר, לכל נזק או אבדן רכוש, לרבות נזקים שנגרמו לך, ליתרת השימוש שלך בשירות, קניין וירטואלי, מוניטין או מוניטין עסקי, פרטי התחברות לחשבון כולל שם משתמש וסיסמא, אבדן רווחים, אבדן שם טוב, והכל כתוצאה מהשימוש או אי היכולת להשתמש בשירותים. Todogod בשום מקרה ובשום נסיבות לא תהא אחראית לכל תוכן אשר מקורו בצד ג', לרבות חוקיותו או אי חוקיותו ו/או אמינותו ו/או הלימתו להוראות ו/או טיבו ו/או איכותו. איסור עקיפה או פריצה: אתה מתחייב כי לא תנקוט בכל פעולה אשר עשויה לעקוף את השימושיות של שירותיה של Todogod, לרבות פריצה, פיצוח או כל שינוי אחר של השירותים. אתה מודע לכך שפעילות כזו עשויה לגרור סגירה של החשבון שלך וכן הליכים משפטיים.

תמיכה: כעת, ובהתחשב בשלב המוקדם של שירות Todogod, תמיכה ניתנת אך ורק בדואר אלקטרוני ובשעות העסקים הרגילות. תוכל לקבל תמיכה ב todogod07@gmail.com .

ערבות


Todogod אינה ערבה לטיב השירות ומספקת אותו על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירות יעשה על אחריותך בלבד. Todogod אינה ערבה לכך: (א) השירות יעמוד בדרישות המשתמש; (ב) השירות לא יהא מופרע, רציף, מאובטח או נקי משגיאות; (ג) השירות יעמיד תוצאות מדויקות ו/או אמינות; (ד) איכות השירות, המוצר, המידע או כל חומר אחר אשר יירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישות המשתמש; ו-(ה) כל תקלות בשירות יתוקנו. Todogod אינה ערבה לטיבו של תוכן אשר מקורו בצד ג'.

שיפוי: אתה מתחייב לשפות ולפצות את Todogod כנגד כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שתשא כתוצאה מ(1) שימוש שלך בשירות תוך הפרה של תנאי שימוש אלה, לרבות כל הצהרה כוזבת, או (2) כל תביעה, תלונה או התראה שתוגש בזדון או בצורה רשלנית כנגד Todogod או משתמשיה, כאשר לא היתה עילה לבקשה כזו. סיום השירות

Todogod תהא רשאית לסיים את השימוש שלך בשירותים או לסיים את שירותי Todogod בכל עת ועל ידי מתן הודעה מראש של 30 ימים.

על אף האמור לעיל, Todogod שומרת על זכותה לסיים את השימוש שלך בשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה בו הפרת את התנאים והפרה כזו עלולה לגרום נזק בלתי הפיך.

שינוי תנאים אלה: Todogod עשויה לשנות תנאים אלה מעת לעת, בתנאי שהיא תיידע אותך בדרכים אלה: (1) באם סיפקת ל Todogod את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, היא תצור עמך קשר בדואר אלקטרוני 30 ימים בטרם תשנה את תנאים אלה; ו(2) אם לא סיפקת את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, היא תודיע לך בהתקשרות האלקטרונית הבאה שלכם, כמו בכניסה הבאה למערכת. שמירת סודניות

שמירת סודיות: חובת סודיות עפ"י הסכם זה חלק על כל מידע או ידיעה, מכל סוג שהוא, בכתב ו/או בע"פ, המתייחסים, כולם או מקצתם, למוצרים, עסקים, לרכוש ולפרטים האישיים של Todogod , חברה, בעלי המניות, עובדיה, לתחומי פעילותה של חברה וקשריה העסקיים וכן לקניין הרוחני בעבר, בהווה ובעתיד, שיגיע לידיעת או לרשות צד להסכם זה במישרין או בעקיפין, תוך כדי או עקב או בזמן או בקשר למוצרים ו/או לשירותים ו/או לחברה, בין אם המידע מוגן ע"י זכות כלשהן ובין אם לאו, בין אם סווג ע"י החברה או מוסר המידע במפורש כמידע סודי ובין אם לאו, אשר מצוי ברשות מי מהצדדים להסכם זה ו/או יימסר ו/או יתגלה ו/או ייחשף אליהם באופן עצמאי ו/או ע"י החברה ו/או עובדיה ו/או שליחיה ו/או מי מטעמם, בין במישרין ובין בעקיפין.

בכפוף לאמור בהסכם זה, הצדדים להסכם זה מתחייבים לא לגלות ו/או לחשוף ו/או להעביר בכל דרך שהיא, לכל אדם, גוף או צד שלישי כלשהו כל מידע שהיה ו/או יהיה מצוי ברשותם, כולו או מקצתו, על ו/או בקשר מוצרים ו/או לשירותים ו/או לזכויות הקניין ו/או לעניינים אחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לפעילות החברה אלא לשם מילוי התחייבויותיהם כלפי החברה, בידיעתה ובהסכמתה המפורשת ולטובת החברה בלבד, וזאת החל מיום חתימת הסכם זה וללא הגבלת זמן. בכל מקרה של ספק, יפנה צד להסכם זה ל Todogod על מנת לקבל הוראות בקשר לסודיות המידע.

מובהר כי חובת סודיות זו לא תחול לגבי מידע המצוי בידי רשות ציבורית והפתוח לעיון ו/או לידיעת הציבור או לגבי מידע אחר שהפך גלוי וידוע בציבור. מוסכם ומובהר כי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחייבות זו לא תחול מקום שצד להסכם זה יהיה חייב למסור פרטים או מידע עפ"י הוראות החוק ו/או עפ"י צו בית משפט מוסמך.

זכויות קניין רוחני, מוניטין וסודות מסחריים: כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שייערך ע"י מוסר המידע ו/או יעבור לבעלותו מפעילותו העסקית, יהיה קניינו הבלעדי והמלא. הצדדים מסכימים שלא יהיו רשאים להשתמש זכויות הנ"ל, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של מוסר המידע. המוניטין והקשרים העסקיים שיצברו בגין פעילותו של מוסר המידע יהיה קנייניה הבלעדיים והמלאים של חברה. הצדדים מסכימים שלא להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של דירקטוריון החברה. רשימת לקוחות ו/או ספקים ו/או מערך שיווק ו/או כל רשימה אחרת שתשמש את פעולתה השוטפת של החברה יהיו בגדר סוד מסחרי של החברה. הצדדים מתחייבים שלא לנצל ו/או להשתמש ברשימות אלה, אלא למען החברה ובהסכמה מפורשת ובכתב של דירקטוריון החברה.

דין ומקום שיפוט


על השימוש בשירות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט במחוז צפון תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או מתנאי הפרטיות המופיעים בו לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.
0
סגור

העגלה שלך

אין מוצרים בעגלה.